Privacyverklaring

Versie datum: 30-05-2022

 

De privacy van klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van u verkrijgen in het kader van de diensten en persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de website www.marloesvandeschoot.nl bezoekt, contact met Marloes van de Schoot opneemt of van de diensten gebruik maakt. 

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Marloes van de Schoot gebruikt uw gegevens om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden enkel door ons verwerkt nadat u deze met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld; door middel van het invullen van een formulier op onze website, contact met ons heeft gehad via mail of telefoon, of gegevens heeft gedeeld tijdens een van onze diensten.

 

Het formulier wat u invult bij het plannen van een dienst, zoals een snuffelwandeling, workshop of coachsessie, verwerkt Marloes van de Schoot voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, het opstellen van de factuur, om contact met u te kunnen voeren, voor begeleiding buiten de coachsessies om en om eventuele afspraken te kunnen maken of wijzigingen, en begeleiding tijdens de coachsessie(s) en diensten. 

 

Uw gegevens worden enkel verstrekt aan derden met uw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte en 6 maanden na het afronden van uw coachtraject vernietigd. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam hond

Bankrekeninggegevens; voor afhandeling van uw betaling via de boekhouding en voor onze belastingaangifte. 

Overige persoonsgegevens; denk hierbij aan gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens die van belang zijn voor de begeleiding tijdens uw coachsessie of coachtraject.

STATISTIEKEN/GOOGLE ANALYSTICS

Deze website maakt gebruik van Google Aanalytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DELEN MET ANDEREN

In sommige situaties is overleg met andere coaches of zorgverleners gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om u te helpen. Wij delen uw gegevens niet zomaar met derden zonder uw toestemming en zullen deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN

Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en coaching met honden gerelateerde informatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die wij van u bewaren. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Marloes van de Schoot
Meester Bakxstraat 17
5688SZ SPOORDONK
Telefoon: 0611851289
E-mail: info@marloesvandeschoot.nl
KvK nummer: 81719744
Banknummer: NL36KNAB0605446873

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op de website www.marloesvandeschoot.nl worden gepubliceerd.